Etiket arşivi Artvin

ileErdoğan KARA

Ardanuç

ileErdoğan KARA

YUSUFELI

History of Yusufeli: The first establishment of the subprefecture was realized in 1879 with the name of “Kiskim” (Alanbaşı village). The center of subpnfecture was connected to Artvin in 1926 by the law no: Ej.77.

Geographical Structure: From geographical structure standpoint, Yusufeli has a very- broken ground, mountainous and rocky areas. Devamını oku

ileErdoğan KARA

SAVSAT

History of Savsat: Şavşat was under the sovereignty of Urartians, Kimmerians, Saka Turks, Romans and Sasanians between 900 and 950 Re. It was added to the Ottoman territories during Sultan Selim, and included in Turkey by Gumru Treaty in 1921, and connected in Artvin province in the same year.

Devamını oku

ileErdoğan KARA

MURGUL

History of Murgul: In the 10th century, Murgul was invaded by the Seljuks. This region added to the Ottoman territories during Sultan Mehmet, the Conqueror was suffered by Russian invasion during the Ottoman-Russian war in 1877. It was added again to the Turkish lands in 1920. Murgul has become a subprefecture af ter 1950.

Devamını oku

ileErdoğan KARA

HOPA

History of Hopa : Hopa was added to the Ottoman State during Sultan Selim’s Governorship of Trabzon in 1490 to 1512.

Geography: Hopa is located in the east portion of eastern Black Sea region. The Republic of Georgia is located in east, Arhavi in west, Borçka in south and the Black Sea in north. The distance to the border gate, named the Sarp where passes to the Republic of Georgia are opened, is 18 km, and to the provincial center is 65 km. it is such a position of intersection on international road to Trabzon-Rize-Artvin-ArdahanKars-Erzurum and the Republic of Georgia.

Devamını oku

ileErdoğan KARA

BORCKA

History of Borcka: It is reported in written documents that the first residents in the region in which Artvin and Borçka are located, had been the Hurries. It is known that Hurries, starting from 2000 Re., had established a state in a large area. Various written literature report that Urartians had extended in a large area up to the area of Borçka, and then Kimmerians, Saka Turks, and Arsakians had dominated within the area. From 576 A.D., Byzantines and in 645 AD Islamic army in the period of Caliph Ottoman dominated the region followed by Emevies, Caspian Turks and Bagratians.

Devamını oku

ileErdoğan KARA

ARHAVI

History Of Arhavi: It was connected to Rize Governorship of Sancak of Trabzon province after Russian invasion in Batum in 1877. Arhavi was given a sub prefecture statue in June 1954 following the connection of Hopa to Arhavi. Arhavi located in north of eastern Black Sea mountains is surrounded with the Black Sea in north, Fındıklı sub prefecture of Rize in west, Hopa in east and partly with Murgul and Yusufeli sub prefectures in south.

Devamını oku

ileErdoğan KARA

ARDANUC

History of Ardanuc: In prehistoric times Urartians, Saka Turks, and Iskit Turks in the 8th century Re., and after 75 A.D., the Caspians, Barsellians and Bagratians, which were ancient branches of Oğuz tribe, settled in Ardanuç. In the time of Süleyman the Magnificent, Ardanuç was conquered in 1551 A.D. by Iskender Pasha. He established the Ardanuç Flag of Ottomans. Ardanuç was invaded by Englishmen and Georgians after the Mondros Armistice but taken back on March 7, 1921 by Gumru Treaty, and took its position within today’s borders. Ardanuç, which has been connected politically to Artvin until1945, became a sub prefecture in the same year. Devamını oku

ileErdoğan KARA

ARTVIN

Artvin is located on the east of the Black Sea Region, and there is Ardahan on the east and southeast, Erzurum on the south, Rize on the west, Black Sea on the northwest and the Republic of Georgia on the north.

The total area of Artvin is 7,436 sq km and it has 34 km of coastline along the Black sea, and it has 109 km of border-line with the Republic of Georgia. In terms of land structure, Artvin is generally mountainous and in the city there are not savannas with the exception of the plain areas in the coastline of Arhavi and Hopa.

Devamını oku

ileErdoğan KARA

YUSUFELİ

Yusufeli Tarihi: İlçenin ilk kuruluşu Erzurum sancağına bağlı 1879 yılında “Kiskim” (Alanbaşı Köyü) adı ile gerçekleştirilmiş, ilçe merkezi bir süre sonra Öğdem’e nakledilmiş, 1894 yılında da Ersis’e (bugünkü Kılıçkaya Beldesi) alınmıştır. İlçe merkezi 26 Haziran 1926 tarih ve 877 sayılı Kanunla tekrar Öğdem’e nakledilerek Artvin’e bağlanmıştır.1933 yılında Artvin’in ilçe olmasıyla Yusufeli ilçesi tekrar Erzurum’a bağlanmıştır. 1936 yılında Merkezi Artvin olmak üzere kurulan o günkü adı ile Çoruh Vilayetine bağlanmış daha sonra 16 Şubat 1950 tarih ve 3531 sayılı Devamını oku

ileErdoğan KARA

ŞAVŞAT YÖRESİNDEN DERLENEN KELİMELER

Erdoğan Kara
Boğaziçi Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1990

 

 

Burada özellikle Şavşat yöresinden derlediğim kelimeler yer almaktadır. Sizlerin de eğer derlediği kelimeler mevcutsa ya da çalışmalarınız varsa ve Türk Dil Kurumu ilgilenmiyorsa mail adresime gönderirseniz burada sizlerin adıyla yayınlayabilirim. Bu birikimlerin kaybolmasına izin vermeyelim.

 

Burada yer vermiş olduğum kelimeler Artvin İli Şavşat İlçesi’nde derlenen kelimeler olup hiç şüphesiz birçoğu İstanbul Türkçesine girmiş bulunmaktadır. Ancak birçoğu farklı anlamlara sahiptir. Bu kelimelerden birçoğu da diğer dillerden geçmiş olup bunlar üzerine henüz detaylı bir çalışma ne yazık ki yapılamamıştır.

Devamını oku