Artvin

Erdoğan KARA on Ekim 23rd, 2010

Continue reading about Ardanuç

Erdoğan KARA on Kasım 23rd, 2009

History of Yusufeli: The first establishment of the subprefecture was realized in 1879 with the name of “Kiskim” (Alanbaşı village). The center of subpnfecture was connected to Artvin in 1926 by the law no: Ej.77. Geographical Structure: From geographical structure standpoint, Yusufeli has a very- broken ground, mountainous and rocky areas.

Continue reading about YUSUFELI

Erdoğan KARA on Kasım 23rd, 2009

History of Savsat: Şavşat was under the sovereignty of Urartians, Kimmerians, Saka Turks, Romans and Sasanians between 900 and 950 Re. It was added to the Ottoman territories during Sultan Selim, and included in Turkey by Gumru Treaty in 1921, and connected in Artvin province in the same year.

Continue reading about SAVSAT

Erdoğan KARA on Kasım 23rd, 2009

History of Murgul: In the 10th century, Murgul was invaded by the Seljuks. This region added to the Ottoman territories during Sultan Mehmet, the Conqueror was suffered by Russian invasion during the Ottoman-Russian war in 1877. It was added again to the Turkish lands in 1920. Murgul has become a subprefecture af ter 1950.

Continue reading about MURGUL

Erdoğan KARA on Kasım 23rd, 2009

History of Hopa : Hopa was added to the Ottoman State during Sultan Selim’s Governorship of Trabzon in 1490 to 1512. Geography: Hopa is located in the east portion of eastern Black Sea region. The Republic of Georgia is located in east, Arhavi in west, Borçka in south and the Black Sea in north. The […]

Continue reading about HOPA

Erdoğan KARA on Kasım 23rd, 2009

History of Borcka: It is reported in written documents that the first residents in the region in which Artvin and Borçka are located, had been the Hurries. It is known that Hurries, starting from 2000 Re., had established a state in a large area. Various written literature report that Urartians had extended in a large […]

Continue reading about BORCKA

Erdoğan KARA on Kasım 23rd, 2009

History Of Arhavi: It was connected to Rize Governorship of Sancak of Trabzon province after Russian invasion in Batum in 1877. Arhavi was given a sub prefecture statue in June 1954 following the connection of Hopa to Arhavi. Arhavi located in north of eastern Black Sea mountains is surrounded with the Black Sea in north, […]

Continue reading about ARHAVI

Erdoğan KARA on Kasım 23rd, 2009

History of Ardanuc: In prehistoric times Urartians, Saka Turks, and Iskit Turks in the 8th century Re., and after 75 A.D., the Caspians, Barsellians and Bagratians, which were ancient branches of Oğuz tribe, settled in Ardanuç. In the time of Süleyman the Magnificent, Ardanuç was conquered in 1551 A.D. by Iskender Pasha. He established the […]

Continue reading about ARDANUC

Erdoğan KARA on Ekim 31st, 2009

Artvin is located on the east of the Black Sea Region, and there is Ardahan on the east and southeast, Erzurum on the south, Rize on the west, Black Sea on the northwest and the Republic of Georgia on the north. The total area of Artvin is 7,436 sq km and it has 34 km […]

Continue reading about ARTVIN

Erdoğan KARA on Nisan 15th, 2005

Yusufeli Tarihi: İlçenin ilk kuruluşu Erzurum sancağına bağlı 1879 yılında “Kiskim” (Alanbaşı Köyü) adı ile gerçekleştirilmiş, ilçe merkezi bir süre sonra Öğdem’e nakledilmiş, 1894 yılında da Ersis’e (bugünkü Kılıçkaya Beldesi) alınmıştır. İlçe merkezi 26 Haziran 1926 tarih ve 877 sayılı Kanunla tekrar Öğdem’e nakledilerek Artvin’e bağlanmıştır.1933 yılında Artvin’in ilçe olmasıyla Yusufeli ilçesi tekrar Erzurum’a bağlanmıştır. […]

Continue reading about YUSUFELİ

Erdoğan KARA on Ekim 1st, 1990

Erdoğan Kara Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1990     Burada özellikle Şavşat yöresinden derlediğim kelimeler yer almaktadır. Sizlerin de eğer derlediği kelimeler mevcutsa ya da çalışmalarınız varsa ve Türk Dil Kurumu ilgilenmiyorsa mail adresime gönderirseniz burada sizlerin adıyla yayınlayabilirim. Bu birikimlerin kaybolmasına izin vermeyelim.   Burada yer vermiş olduğum kelimeler Artvin İli […]

Continue reading about ŞAVŞAT YÖRESİNDEN DERLENEN KELİMELER

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow