Hikaye

Erdoğan KARA on Ocak 2nd, 2010

Kaynağını gerçek yaşamdan alan, anlatıya sazın – ezginin eşlik ettiği, ses ve mimiklerin kullanıldığı uzun soluklu anlatım türüdür. Boyutları açısından ikiye ayrılırlar:

Continue reading about HALK HİKAYELERİ

Erdoğan KARA on Ocak 2nd, 2010

ŞAHİSMAİL İLE GÜLİZAR HİKAYESİ (MENAKIB-I ŞAHİSMAİL İLE GÜLİZAR)  – İNCELEME – METİN TRANSKRİPSİYON –  BİBLİYOGRAFYA –   Erdoğan Kara Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İstanbul – 1995    

Continue reading about ŞAHİSMAİL İLE GÜLİZAR

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow