FARKLI BİR İYELİK EKİ “-Y”

Erdoğan Kara Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1995) İsmin belirttiği nesnenin kime ya da neye ait olduğunu belirten ektir iyelik eki. İstanbul ağzında iyelik ekleri kişi kavramı verir ünlü uyumuna uyar. Birinci tekil şahıs iyelik eki Türkçede “-m” dir ve ünlü uyumuna göre –ım, -im, -um, -üm de…