NA’T

Nola fahr etse yazarken hame na’t u midhatin

Ol resul-i kibriyanın vasf-ı zat-ı devletin

 

O ulu peygamberin yüce kişiliğine ait vasıflarını övüp na’tını yazmadan kalemim gurur duysa buna şaşılır mı?
Bi-nazir mahbub-ı Haktır görmemiş mislin felek

Nurdan bir serve benzetmiş görenler kametin

Allah’ın, feleğin eşini görmediği benzersiz sevgilisinin boyunu görenler, nurdan bir serviye benzetmişler.
Hilkat-i dünyaya bais zat-ı pakindir senin

Arşdan a’la ya resulullah kadr ü rifatin

Dünyanın yaradılışına sebep senin temiz kişiliğindir. Ey Allah’ın elçisi senin değerin ve yüceliğin arştan da yüksektir.
Hamd ola Hakka bizi çün ümmetinden eyledi

Şükrün etmek nice mümkündür bu uzma nimetin

Bizi senin ümmetinden eylediği için Allah’a şükürler olsun; bu ulu nimetin şükrünü etmek nasıl mümkün olur?
Da’vi-yi küfr ü cehalet etseler bed-meşreban

Geldiler imana gördükde zuhur-ı şevketin

Kötü huylular cehalet ve küfür davasında bulunsalar ne olur? Ululuğunun tezahürünü görünce imana geldiler.
Cevher-i hak-i kuuimu tutiyadır çeşmime

Belki mahşerde olur tahlise elde hüccetin

Ayak bastığı toprağın cevheri gözüme sürmedir: belki bu mahşerde kurtuluşuma delil olur.
İki alem afitabı sensin ey fahr-ı rüsul

Pertev-i mihr-i nübüvvet iledir hatmiyyetin

Ey peygamberlerin övüncü! İki alemin güneşi sensin; son peygamber olman, peygamberlik güneşinin ışığıdır.
Eylemezsen ben kulundan lutf-ı ihsanın dirig

Ey şehinşah-ı dü-alem var kemal-i re’fetin

Ey iki alemin sultanlar sultanı! Ben kulundan lütuf ve ihsanını uzak etmiyorsan bu senin doruğa ulaşmış merhamet duygundandır.
Ey kerem kânı zulam-ı gamdan azad et beni

Mazhar-ı feyz-i şefaat kıl bu naçar ümmetin

Ey kerem ocağı, beni gam karanlığından azat et, bu aciz ümmeti şefaatının feyzine ulaştır.
Şem’-i şevkin pertevi her dem derunumda niyaz

Bais-i zevk u ferahtır sinede germiyyetin

Senin aşk mumunun parıltısı gönlümde her an saklı. Hararetin göğsümde zevk ve mutluluk sebebimdir.
Nüh feleklerde melekler ins ü cinn hep bendedir

On sekiz bin alemi doldurdu şan u şöhretin

Dokuz felekteki melekler insanlar ve cinler hepsi senin kulundur. Senin şan ve şöhretin on sekiz bin alemi doldurur.
Daima zikr-i salatım ola evradım benim

Olur ise ey şeh-i taht-ı risalet himmetin

Ey peygamberlik tahtının sultanı eğer himmet edersen her an dilimde dolaşan sözler’ seni anmakla ilgili dualar olsun
Mülhem oldun yazmağa bu nüsha-i vassafı çün

Ta şefaat eyleye bu na ‘t-ı pake hidmetin

Mademki bu övgü dolu şiirin yazılmasına ilham kaynağı oldun. Öyleyse bu temiz na’ta hizmetin şefaat etsin.
Bin salat ile selam eyler revan-ı pakine

Eyler İlhami rica nakd-ı şefa’at ruhsatın

İlhami senin temiz ruhuna binlerce dua ile selam eder ve yüce şefaatin için izin ister.
Koyma ya Rabbi dili tab-ı tebi isyanda

Ebr-i lutfundan bana neşreyle ab-ı rahmetin

Allahım! gönlümü isyan hareketi aydınlığınca bırakma, lütuf bulutundan bana rahmet yağmurları gönder.

___________________________________________________________

İlhami

Bir yanıt yazın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.