administrator on Haziran 28th, 2008

Başına gelen her yeni olayı Şiir sayar Cönkündedir meleklerin Uzakta parlayan her fikri Bir yabancı dil   Yüzleri alıp Gitti rüyalar

Continue reading about YOL KENARINDAKİ ACILAR

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow