Erdoğan KARA on Ekim 1st, 1995

Erdoğan Kara Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1995)   İsmin belirttiği nesnenin kime ya da neye ait olduğunu belirten ektir iyelik eki. İstanbul ağzında iyelik ekleri kişi kavramı verir ünlü uyumuna uyar. Birinci tekil şahıs iyelik eki Türkçede “-m” dir ve ünlü uyumuna göre –ım, -im, -um, -üm de olabilir.   baba –>>   […]

Continue reading about FARKLI BİR İYELİK EKİ “-Y”

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow