Yardımlar

Erdoğan KARA on Temmuz 4th, 2018

Küresel İnsani Yardım Raporu’nda Türkiye’nin “en fazla insani yardım alan ülkeler” arasında gösterilmesi, artık zamanın şartlarına ve ihtiyaçlarına karşılık gelmeyen eskimiş raporlama içeriğinden kaynaklanıyor.

Continue reading about Batı’nın ‘Yardım’ Tanımı Kolonyalizmin Ürünü

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow