İlhami

Erdoğan KARA on Ocak 2nd, 2005

Continue reading about KAFES GAZELİ

Erdoğan KARA on Ocak 2nd, 2005

Nihalan-ı çemen güllerle ser-ta-pa donanmıştır Edip terk hürd ü habı bülbülan habdan uyanmıştır. O da bir bi-vefaya ben gibi zannım inanmıştır “Derun-ı sinede bağrım sera ser yaralanmıştır Onun içün gözüm yaşı kızıl kana boyanmıştır” Bahçedeki fidanlar baştanbaşa güllerle donanmış, bülbülse yiyecek ve uykuyu terk edip uykudan uyanmıştır. Sanırım o da ben gibi bir vefasıza inanmış. […]

Continue reading about GAZEL-İ SULTAN SÜLEYMAN HAN

Erdoğan KARA on Ocak 2nd, 2005

Nola fahr etse yazarken hame na’t u midhatin Ol resul-i kibriyanın vasf-ı zat-ı devletin

Continue reading about NA’T

Erdoğan KARA on Ocak 2nd, 2005

Yirmisekizinci Osmanlı padişahı III. Selim’in mahlası. İstanbul’da doğdu. Sultan III. Mustafa’nın oğludur. III. Selim 1789 yılında tahta çıktığında ülke zor günler geçiriyordu. Bu yüzden padişahlığı çeşitli iç ve dış meselelerle boğuşmakla geçmiş, sonunda Kabakçı Mustafa isyanıyla tahtından indirilerek öldürülmüştür(1808).

Continue reading about İLHAMİ (SULTAN III. SELİM HAN) (1761-1808)

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow